Skontaktuj się z nami już dziś!

Skontaktuj się!
Polityka prywatności

Polityka Prywatności
P.H. Agroma S.A. w Poznaniu
 


Właścicielem sklepu internetowego magazynowe.eu jest Agroma S.A w Poznaniu.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej "RODO" oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Poz. 1000), informuje się, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowe AGROMA S.A. w Poznaniu z siedzibą w Bogucinie, KRS 0000062234, 
NIP 782 007 60 23

2. Siedziba Administratora Danych Osobowych i dane kontaktowe: adres siedziby: ul. Gnieźnieńska 99, 62-006 Bogucin, adres korespondencyjny ul. Sklęczkowska 42, 99-300 Kutno tel. (24) 355 32 00
e-mail: sekretariat@agroma-poznan.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

b) zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
w tym w szczególności umowy sprzedaży lub świadczenia usług serwisowych,

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego,

d) wypełnienia obowiązków wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

f) RODO, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie,
ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom,
zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
stosowanie systemów kontroli wewnętrznej oraz ustalanie konfliktów interesów
i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym
do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych.

4. Pozyskane dane osobowe mogą zostać udostępnione:

a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

b) innym podmiotom, upoważnionym na podstawie stosownych umów
podpisanych z Przedsiębiorstwem Handlowym AGROMA S.A. w Poznaniu z siedzibą w Bogucinie
oraz podmiotom współpracującym z
Przedsiębiorstwem Handlowym AGROMA S.A. w Poznaniu z siedzibą w Bogucinie
min. świadczącym usługi prawne, usługi kadrowe, usługi z zakresu bhp
i samodzielnie decydującymi o celach i sposobach przetwarzania danych.

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą
przechowywane przez okres pięciu lat.

6. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych
oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
i przeniesienia danych do innego Administratora.

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie,
macie Państwo prawo do cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
? Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa ?
jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.

10. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń
jest konieczne i prawnie wymagane. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych
jest dobrowolne i odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

11. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

12. Administrator za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, nr NIP.

 

 

 13. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl